Asociace zástupců kupujících nemovitosti

1
Ří

Vznikla Asociace zástupců kupujících nemovitosti

Na realitním trhu, přibyl v červnu nový důležitý hráč. Vznikla Asociace zástupců kupujících nemovitosti (AZKN), která sdružuje společnosti hájící zájmy lidí, kteří kupují nemovitost.

Asociaci založily tři společnosti, které v tomto oboru začaly poskytovat své služby na českém trhu jako první: společnosti Alisen, Rádce pro vaši nemovitost a Reneo.

Zástupci kupujících nabízejí své služby na českém trhu již téměř pět let. Jde o odborníky, kteří během celého procesu nákupu nemovitosti stojí výhradně na straně kupujících, pomáhají jim s každým krokem během transakce a hájí jejich zájmy.

„Asociace si klade za cíl zastřešovat všechny firmy, které v tomto segmentu pracují, pomáhat jim v rozvoji jejich podnikání, nastavovat standardy kvality oboru, vzdělávat odborníky a především motivovat všechny subjekty pohybující se na realitním trhu k poctivosti, slušnosti a k solidním obchodním praktikám,“ vysvětluje Jan Kysela, předseda představenstva AZKN. „Zástupce kupujícího nelze rozhodně vnímat jako konkurenci realitních kanceláří, ale spíše naopak jako jejich profesionálního partnera, který by měl přispět k tomu, aby nákup a prodej nemovitostí byl odborně ošetřen, transakce byly rychlejší a pro všechny zúčastněné bezpečnější a pohodlnější“, dodává Kysela.

Členem asociace se mohou stát společnosti, které poskytují komplexní servis během procesu prodeje avšak výhradně kupující straně. Nesmí být tedy zároveň prodejcem či zástupcem prodávajícího nemovitost a musejí bezvýhradně přijmout a respektovat kodex asociace.

Koupě nemovitosti se řadí, mezi čtyři nejvíce stresové situace v lidském životě, hned po smrti někoho blízkého, hledání zaměstnání a závěrečné zkoušce ve škole. Zatímco prodávající strana je ve většině případů zastupována realitní kanceláří, kupující v tomto směru bývají často v nevýhodě, jelikož jednají sami za sebe a nemívají žádnou odbornou podporu. „Podle průzkumu, který jsme si nechali vypracovat, se více než 60% kupujících obává možných právních či technických problémů spojených s nákupem nemovitosti. Stejné procento dotázaných koupilo nemovitost přes realitní kancelář, a to přestože pouze třetina respondentů projevila důvěru v informace, které jim realitní kancelář poskytnula.“ říká Jan Kysela.

Komplexní služba kupujícím nemovitost zahrnuje vyhledání vhodných nemovitostí dle zadání klienta, prohlídky vybraných nemovitostí spolu s klientem, prověření technického a právního stavu včetně historie nemovitosti, vyjednání nejlepších podmínek koupě a ceny, sepsání či prověření smluv a v závěru zajištění převodu a předání nemovitosti. Cena za službu se na trhu pohybuje v rozmezí 1-3% z ceny nemovitosti. Právní prověření, které může zájemcům o koupi ošetřit ta největší rizika, lze ale pořídit i za méně než deseti tisíc korun, což je v poměru k hodnotě nemovitosti a potenciální ztrátě kupujícího zanedbatelná položka. Velmi často ale kupující dokonce nezaplatí za poskytnuté služby vůbec nic, protože zástupce kupujícího vyjedná slevu z kupní ceny, která převyšuje jeho odměnu.

„Často slyšíme od lidí, že tyhle služby za ně udělá realitní kancelář a zadarmo. Je třeba si ale uvědomit, že realitní kancelář zastupuje primárně prodávajícího a ten jí i platí. Realitní kancelář má tak minimální zájem na tom, hledat na nemovitosti rizika a ošetřovat je pro kupujícího. Co je ale důležité, s kupujícím nemá uzavřenou žádnou smlouvu a za jakoukoli chybu třeba v kupní smlouvě neručí. Je to tedy v podstatě tak, jako kdyby u soudu měly dvě strany v jednom sporu jednoho právního zástupce, který chvíli radí jednomu a chvíli druhému, což jednoznačně nemůže přinést dobrý výsledek,“ dodává Jan Kysela.

Služba „zástupce kupujícího nemovitost“ vznikla v USA v devadesátých letech dvacátého století. V současnosti se tam s pomocí zástupce uskuteční šest z deseti nákupů nemovitosti.

 

© 2014 Asociace zástupců kupujích nemovitosti. Všechna práva vyhrazena.
Web by ibento