Asociace zástupců kupujících nemovitosti

Kupujete nemovitost?

Pomůžeme, poradíme, vyřídíme.

O asociaci

Tak jako má prodávající svého realitního makléře, má dnes i kupující svého zástupe. Jeho cílem je péče o klienta, asistence během celého nákupního procesu a především ochrana před podvodnými praktikami obchodníků.

Asociace zástupců kupujících sdružuje členy tohoto nově vznikajícího oboru pod jednou střechou. Základním cílem asociace je vzdělávat své členy za účelem stále dokonalejší ochrany kupujících před nástrahami realitního trhu. Vykonáváním své práce zároveň motivuje realitní trh k solidním obchodním praktikám a zajišťuje poctivý obchod s nemovitostmi.

 

Cíle asociace

  • edukovat a regulovat trh zástupců kupujících
  • podporovat nově vznikající obor
  • podílet se na legislativním procesu při vzniku právních norem
  • motivovat realitní trh k solidním obchodním praktikám
S čím Vám zástupci kupujících pomáhají?
Vyhledávání a výběr

Vyslechnou si vaše požadavky a v bohaté nabídce nemovitostí vyberou jen takové, které odpovídají požadovaným kritériím. Následně s vámi absolvují prohlídky těch, které vás zaujaly. Na prohlídce zjistí a zkontrolují vše potřebné, zatímco vy můžete bez starostí vstřebávat dojmy a přemýšlet, jakou barvou vymalujete ložnici.

Technická kontrola

Vybranou nemovitost navštíví nezávislý odborník a provede důkladný technický audit. Na základě hodnotící zprávy získáte podrobné informace o skutečném stavu nemovitosti a nutných opravách.

Vyjednávání

Velký přínos zástupců kupujících spočívá ve schopnosti vyjednání odpovídající kupní ceny. Na základě získaných informací a letité praxe na realitním trhu umí sjednat podmínky koupě odpovídající typu nemovitosti, technickému stavu a aktuální situaci na trhu. Nemovitost nikdy nepřeplatíte.

Právní kontrola

Veškerou smluvní dokumentaci předají advokátům specializujícím se na realitní právo. Ti smlouvy zkontrolují, upozorní vás na právní rizika koupě a v případě potřeby navrhnou úpravu smluv tak, aby byla korektní.

Kodex

Každý člen Asociace zástupců kupujících splňuje kritéria přísného Kodexu:

  Pracuje výhradně pro kupujícího, není zároveň realitním makléřem
  Uzavírá s klientem smlouvu, aby byla ošetřena vzájemná práva a povinnosti
  Je plně odpovědný za svoji práci, nepodceňuje však riziko, a proto má uzavřené pojištění odpovědnosti pro výkon svého povolání
  Je odpovědný za práci spolupracujících osob (právníci, inspektoři nemovitostí), proto si vybírá pro spolupráci jen seriózní a prověřené subjekty
  Jedná vždy ve prospěch klienta, poskytuje mu pravdivé a úplné informace
  Jedná v souladu s dobrými mravy, stanovami asociace a platnými právními normami
  Zavazuje se zdržet nekalé soutěže, klamavé reklamy a poškozování ostatních účastníků realitních obchodů
  Vynaloží veškeré úsilí k udržení a zlepšení své kvalifikace, odborné praxe a pověsti členů AZK
  Prezentuje své služby dostatečně jasně a transparentně

ČlenovéJak se stát členem

AZKN je otevřená přijímání nových členů, kteří tak posílí její záměr chránit kupující před nástrahami realitního trhu. O přijetí nových členů rozhoduje představenstvo vždy na nejbližším zasedání.

K členství v AZKN je možné se přihlásit na základě písemné žádosti uchazeče o členství. Co pro to musíte udělat:

  1.  Každý uchazeč o členství v AZKN musí splňovat podmínky uvedené ve Stanovách, čl. III.
  2. Uchazeč musí písemně souhlasit s dodržováním stanovených Standardů kvality, které mu ukládají základní povinnosti při výkonu služeb souvisejících se zastupováním kupujících při koupi nemovitosti.
  3. Uchazeč písmeně a bez výhrad souhlasí se stanovami AZKN, v opačném případě nemůže být přijat. Plné znění Stanov AZKN ke stažení níže.

 

Stanovy AZKN

Kontakt

Asociace zástupců kupujících nemovitosti, z.s.

Badeniho 1

Praha 6

 

+420 725 526 584

info@azkn.cz

© 2014 Asociace zástupců kupujích nemovitosti. Všechna práva vyhrazena.
Web by ibento